Afdeling

De afdeling GroenLinks Westland bestaat uit ongeveer 40 leden en bestrijkt het gebied van de gemeente Westland en de gemeente Midden-Delfland

In de gemeente Westland werkte de afdeling samen in de lokale partij Progressief Westland, dat deel uitmaakt van de coalitie. Vanaf september 2016 is GroenLinks Westland als zelfstandige fractie verder gegaan. In Midden-Delfland maken individuele GroenLinks-leden deel uit van het lokale samenwerkingsverband OGP, die ook deel uitmaken van de coalitie.

Bestuur

Het bestuur vertegenwoordigt de leden van de afdeling, organiseert activiteiten en schrijft minimaal 1x per jaar een algemene ledenvergadering uit.

Het bestuur bestaat uit:

  • Yvonne Gispen (voorzitter)
    E-mail: yvonne@volz.in
  • Rob Noort (secretaris & penningmeester)
  • Jaap Schep (Algemeen bestuurslid)
     

De data van de bestuursvergaderingen worden vermeld op de website en op facebook.com/groenlinkswestland. Leden kunnen hierbij aanwezig zijn.