Algemene Leden Vergadering

Beste GroenLinksers in het Westland,

Graag nodigen we je uit voor onze aanstaande ledenvergadering die wederom in het teken staat van de Gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018. De programmacommissie zal het concept-verkiezingsprogramma 2018-2022 toelichten en de ingekomen amendementen behandelen (reageren kan nog tot 7 december via het amendementenformulier).

Onze kandidaten worden deze week door de kandidatencommissie geïnformeerd over hun plaats op de concept-kandidatenlijst. Volgende week wordt deze lijst via westland.groenlinks.nl bekend gemaakt. Op de ALV zal de kandidatencommissie een toelichting geven op haar voorstel, gevolgd door de stemming. 

Na de vaststelling van deze twee mijlpalen kunnen we écht van start met de campagne.
Bent u erbij?
 

Datum: woensdag 13 december 2018
Tijd: 20.15 uur  (inloop) / 20.30 uur (start)
Locatie: HET Architectenbureau
Verspycklaan 72a te Naaldwijk

Agenda
1. Opening
2. Vaststellen Agenda
3. Mededelingen bestuur
4. Verkiezingsprogramma: presentatie, behandeling amendementen & vaststelling
PAUZE
5. Kandidatenlijst: toelichting kandidatencommissie & stemming kandidatenlijst
6. Campagne
7. Rondvraag en WVTTK
9. Sluiting

Voorafgaand aan de ALV wordt op 12 december via westland.groenlinks.nl bekendgemaakt welke amendementen in de ALV besproken zullen worden. Voor vragen hierover lees de amendementenprocedure.

Zien we je daar?

Namens het bestuur,
Yvonne Gispen (afdelingsvoorzitter)

Locatie

HET Architectenbureau
Verspycklaan 72a
2671 CS Naaldwijk
Nederland