Edwin Zaagman

steunfractie

Wonen in een groene, natuurlijke omgeving is goed voor de gezondheid van mensen. Het Westland is volgens onderzoek van de Wageningen Universiteit de minst groene gemeente van Nederland. Daarom zet ik mij in voor meer groen in Westland: natuurvriendelijke oevers, bijen- en vlindervriendelijke bermen, meer bomen, tiny forests, tijdelijke natuur, voedselbossen en ecologisch maaibeheer. Ik wil dat kinderen in het Westland kunnen opgroeien in een groene en gezonde leefomgeving. Ik ben civieltechnisch ingenieur en werk als zelfstandig ondernemer. Ik coördineer onder andere groene participatieprojecten met bewoners, de aanleg van natuurspeeltuinen en natuurvriendelijke oevers en de aanplant van bomen. Ik heb zeer veel ervaring in het beheer van de openbare buitenruimte waarbij ik kansen benut om duurzaamheid te vergroten. Deze ervaring wil ik graag inzetten om de gemeente Westland naar een hoger niveau te tillen. In mijn vrije tijd trek ik er graag op uit met de camper. En ik wandel graag in de mooie duinen en langs het strand van Monster. GroenLinks is de partij die aansluit bij mijn ideeën over een mooier en groener Westland!