Bekendmaking Behandeling Amendementen

In aanloop naar de Algemene Ledenvergadering zijn zes amendementen ingediend. Deze amendementen worden 13 december 2018 tijdens de Algemene Ledenvergadering behandeld, alvorens over kan worden gegaan tot de vaststelling van het verkiezingsprogramma 2018-2020.

De kandidatencommissie heeft de amendementen gecategoriseerd. Alle amendementen vallen in categorie 2: amendementen die wel op verschillen duiden, maar niet leiden tot herziening op hoofdpunten van het concept programma. De programmacommissie heeft voor alle amendementen een advies opgesteld. Bij amendementen uit categorie 2 en 3 krijgt de indiener de gelegenheid het amendement toe te lichten, de programmacommissie licht het advies toe. Vervolgens gaan we over tot stemming.

Voor de zes amdendementen stelt het bestuur voor een gelijke maximale behandeltijd te hanteren, namelijk:

  • Amendement 1: toevoeging aan Groen Westland 1.11 (Y. Gispen) - 5 minuten
  • Amendement 2: suggesties voor Groen Westland 1.5, 1.6 en 1.10 (Kristien Jansen) - 5 minuten
  • Amendement 3: suggesties voor Sociaal Westland 2.16 (Kristien Jansen) - 5 minuten
  • Amendement 4: suggesties voor Open Westland 3.1 (Kristien Jansen) - 5 minuten
  • Amendement 5: toevoeging aan Open Westland 3.5 (Yvonne Gispen) - 5 minuten
  • Amendement 6: toevoeging aan Open Westland 3.8 (Yvonne Gispen) - 5 minuten