De kindertelefoon tussen wal en schip? Hopelijk niet in Westland

GroenLinks Westland maakt zich zorgen over de noodklok die de Kindertelefoon heeft geluid. Op dit moment is de financiering van de Kindertelefoon en van het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ) centraal geregeld, maar door de decentralisatie van de jeugdzorg moeten de Kindertelefoon en het AKJ voor volgend jaar met alle 388 gemeenten afzonderlijke afspraken maken. Dus ook met de Gemeente Westland. Dit is een tijdrovende en kostbare weg. Het risico bestaat dat hierdoor kwetsbare kinderen tussen wal en schip dreigen te raken.

Dit brengt ons tot de volgende vragen:

  • Is het college het met ons eens dat de kindertelefoon en het AKJ een belangrijke voorziening is voor kwetsbare kinderen en hun opvoeders?  Zo niet, waarom?
  • Is het college het met ons eens dat de decentralisatie hier zijn doel voorbijschiet en kwetsbare kinderen het risico lopen tussen wal en schip te raken?
  • Is het handhaven van een centrale financiering voor kindertelefoon en AKJ niet gewoon de beste oplossing voor iedere partij?
  • Kan de provincie deze centrale rol niet beter op zich nemen?
  • Wil het college zich hiervoor gaan inzetten?