mobiele telefoon
mobiele telefoon

Is de Sexting-pilot van bureau Halt ook relevant voor Westland?

Sexting, het rondsturen van blootfoto's van leeftijdsgenoten, is een toenemend misdrijf. In het verleden gingen zedenzaken niet naar Halt, maar het Openbaar Ministerie vindt het te zwaar om deze jongeren voor het verspreiden van kinderporno te vervolgen. Een doorverwijzing naar Halt is daarom een goed alternatief. Sexting-zaken zijn vaak wel complex. Halt begint daarom in september met kenniscentrum Rutgers een proef met een speciaal traject voor verspreiders van naaktbeelden. GroenLinks Westland wil van het College weten of Westland meedoet met de pilot.
 

 

Landelijk zijn er meer jongeren vorig jaar doorgestuurd naar Halt. In totaal 17.030 jongeren moesten zich melden bij de organisatie, die de wettelijke taak heeft om jeugdcriminaliteit te voorkomen en te bestraffen. In 2015 waren dat er 16.486. Dat blijkt uit het jaarverslag.

GroenLinks Westland wil graag van het College weten:

  • Hoeveel Westlandse jongeren hebben er in 2016 een doorverwijzing naar Halt gekregen?
  • Of er een  historisch overzicht beschikbaar is van de Westlandse doorverwijzingen naar Halt vanaf 2011?
  • Of er binnen Westland doorverwijzingen plaatsvonden i.v.m. sexting?
  • Of Westland meedoet met de Haltpilot i.s.m. kenniscentrum Rutgers? En zo niet, waarom?