Gezocht: Lijsttrekker & Raadsleden

Zoals bekend zijn er in maart 2018 gemeenteraadsverkiezingen. En hoewel dat nog best ver weg lijkt, maken we nu al stappen om te komen tot een goede kandidatenlijst en een gedragen verkiezingsprogramma. Het verkiezingsprogramma is inmiddels in ontwikkeling, en nu moeten we vooral een kandidatenlijst gaan vullen! 

Naar wie zijn we op zoek?
Allereerst een lijsttrekker! GroenLinks Westland zoekt een bevlogen lijsttrekker, die onze duurzame en sociale (campagne)kar enthousiast wil trekken.

Daarnaast zoeken we de overige kandidaten voor onze kieslijst. Denkers en doeners uit alle Westlandse kernen, jong of al wat ouder, vrouw, man. Diversiteit op onze lijst is belangrijk, maar het belangrijkste is dat de mensen die op die lijst staan, zich ook echt willen inzetten voor GroenLinks Westland. Als raadslid of steunraadslid. Maar ook als je niet in de raad wilt, geven we je je graag een plek op onze lijst. Want actieve fractieleden of fractieadviseurs kunnen we goed gebruiken! Voorwaarde is wel dat je lid bent of wilt worden van GroenLinks. Mocht je tips hebben voor kandidaten (ook als ze nu nog geen GroenLinks lid zijn) dan horen we het graag.

En niet iedereen komt in de raad. We hopen dat ieder GroenLinks lid ook lijstduwer wil zijn: om te laten zien dat GroenLinks divers is en alle Westlandse kernen vertegenwoordigt. Daarom hopen we dat jij je ook opgeeft voor een plekje in de luwte op de lijst!
Hieronder vind je het profiel voor kandidaat-raadsleden, en een extra kopje dat specifiek voor de kandidaat-lijsttrekker is. LET OP: Ambieer je het lijsttrekkerschap van GroenLinks Westland? Dan roepen we je op om al binnen twee weken te reageren! 

De procedure
De kandidaatstelling voor de lijsttrekker is een apart (kortlopend) traject. Tot en met 26 juni a.s. kun je aangeven of je lijsttrekkerschap ambieert. In de Algemene Leden Vergadering (ALV) die 5 september zal plaatsvinden, zal de lijsttrekker worden gekozen. 

Voor de overige kandidaten voor de lijst geldt een langere termijn: tot en met 30 september kun je aangeven of je op de lijst van GroenLinks Westland wilt komen, maar hoe eerder we horen dat je kandidaat of lijstduwer wilt worden hoe liever... Tijdens de ALV van 13 december zal de lijst vastgesteld worden.

Is je interesse gewekt?
Vul dan dit formulier in! Of stuur dan een mail naar kandidaten@groenlinkswestland.nl, graag onder vermelding van je naam en telefoonnummer, zodat wij makkelijk contact kunnen opnemen. Geef in het kort aan waarom en hoe je je voor GroenLinks Westland wilt inzetten. 

Meer weten?
Wil je meer weten bijvoorbeeld wat de vergoeding als raadslid of steunraadslid in het Westland precies is? Mail bovenstaand adres, of bel Elco van Noort 0614015167. Ook organiseren we 5 september organiseren we een informatiebijeenkomst over het raadslidmaatschap en hoe jij je kunt inzetten voor GroenLinks in het Westland. Zet ‘m dus vast in je agenda!

-----

Profielschets Raadsleden GroenLinks Westland

Beschikbaarheid:

 • Heeft voldoende tijd voor raadswerk en daarmee samenhangende partijactiviteiten (4 tot 12 uur per week overdag en vooral 's avonds)
 • Kan flexibel met deze tijd omgaan
 • Is lid van GroenLinks (voor de sluitingsdatum van de kandidaatstellingsperiode)
 • Is bereid naar vermogen tijd en energie te steken in de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen

Vaardigheden:

 • Is maatschappelijk betrokken
 • Is in staat tot het vormen van netwerken en het verwerven van eventuele bondgenoten
 • Kan actief informatie verwerven en kritisch beoordelen
 • Kan strategisch denken en zet bij de te maken keuzes de strategische en tactische lijnen uit
 • Kan luisteren naar burgers, ondernemers en partijleden, en daarbij een politieke vertaalslag maken
 • Maakt tijd om te werken aan de relatie met de achterban van GroenLinks en gaat met hen de dialoog aan gedurende de raadsperiode
 • Spreekt begrijpelijke taal en goed Nederlands
 • Heeft affiniteit met politiek relevante onderwerpen (in het Westland) en wil nieuwe kennis vergaren
 • Is in staat zijn/haar mening helder te verwoorden in presentaties en discussies
 • Is aanspreekbaar op zijn/haar functioneren en dat van de fractie
 • Is bereid tot nadere scholing op relevante terreinen
 • Heeft een goede relatie mét en is in staat tot het uitdragen van een politieke visie ín de (lokale) media

Persoonlijkheid:

 • Heeft een pro-actieve manier van optreden
 • Kan omgaan met kritiek
 • Heeft relativeringsvermogen en gevoel voor humor
 • Heeft affiniteit met discussie- en communicatietechnieken

-----

Lijsttrekker (aanvullend):

 • Is in staat boegbeeld van fractie en partij naar buiten toe te zijn en is aanspreekbaar als de politiek leider
 • Weet lijstkandidaten te motiveren
 • Heeft leidinggevende capaciteiten
 • Wil extra tijd en energie investeren in de verkiezingscampagne
 • Kan de diverse GroenLinks visies en/of accenten verbinden en uitdragen
 • Heeft gevoel voor politieke verhoudingen, zowel binnen Westland als landelijk
 • Ziet kans om snel een sterke positie in de raad te verwerven, kan het vertrouwen winnen van andere fracties
 • Kan goed onderhandelen, en weet, met het bewaren van voldoende eigenheid, politieke afspraken te maken met andere partijen

-----

Overige vereisten

 • Je bent lid van GroenLinks of wil lid worden (en hebt voor de sluitingsdatum van de kandidaatstelling je contributie betaald).
 • Je onderschrijft de Statuten en het Huishoudelijk Reglement van GroenLinks en bent bereid te voldoen aan alle daarin vermelde voorwaarden, vereisten en verplichtingen (waaronder het ondertekenen van het integriteitsprotocol en het afdragen van 10% van de vergoeding die je voor een raadslidmaatschap ontvangt).
 • Je bent bereid bij verkiezing afstand te doen van onverenigbare functies binnen of namens GroenLinks.