Kunnen onze scholen duurzamer?

Een aantal Westlandse scholen worden binnenkort bezocht door de Omgevingsdienst Haaglanden (ODH). Deze dienst gaat controleren of er niet te veel warmte en energie verloren gaat uit de schoolgebouwen. Het eindresultaat moet zijn dat deze scholen minimaal aan de Erkende Maatregelenlijst van de ODH dienen te voldoen. Maar het kan altijd beter, volgens de ODH en ook volgens GroenLinks Westland. Zeker omdat Westland zegt de meest duurzame glastuinbouwgemeente van Nederland te zijn. 

De omgevingsdienst heeft een zogenoemde Erkende maatregelenlijst, waarop staat wat een school, of een andere organisatie of bedrijf, kan doen om duurzamer te worden. Het eindresultaat dient te zijn dat deze scholen minimaal aan de Erkende maatregelenlijst (EML) voldoen. Hoewel het doel is om de scholen aan de minimale eisen te laten voldoen, hoopt de ODH dat er verdergaande maatregelen worden genomen. Daarvoor overlegt de omgevingsdienst ook met de gemeenten in haar verzorgingsgebied. Dat brengt ons tot de volgende vragen:

  • Dit college wil “de meest duurzame glastuinbouwgemeente van Nederland zijn”.
  • Is het college gezien bovenstaande ambitie van zins om serieus overleg met de ODH te voeren over verdergaande maatregelen dan de minimale eisen
  • Wat wordt in het overleg met de omgevingsdienst de ambitie van de Gemeente Westland t.a.v. de duurzaamheid van schoolgebouwen?
  • Worden de wensen  van de schoolbesturen op het gebied van duurzaamheid schoolgebouwen in dit overleg meegenomen.
  • Koppelt het college de resultaten van het overleg met de ODH terug naar commissie of raad?
  • Zo niet, waarom?