Slagboom bij Vlugtenburg meestal open

De fractie van GroenLinks Westland is wederom benaderd door inwoners over het feit dat de slagboom bij strandslag Vlugtenburg bijna altijd open staat. Deze afgelopen jaar geplaatste slagboom moet het aantal gemotoriseerde verkeersbewegingen tegengaan. Over het slag mogen alleen vergunninghouders rijden. De fractie heeft daarom vragen gesteld aan het College.

Schriftelijke vragen in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad gesteld op 30 maart 2017. 

Onze fractie is benaderd door inwoners over het feit dat de slagboom bij strandslag Vlugtenburg bijna altijd open staat. Deze afgelopen jaar geplaatste slagboom moet het aantal gemotoriseerde verkeersbewegingen tegengaan.  Over het slag mogen alleen vergunninghouders rijden.

Dit brengt ons tot de volgende vragen:

* Is de gemeente verantwoordelijk voor de verkeersveiligheid van Vlugtenburg, zo niet wie dan wel?

* Welke verkeersintensiteiten zijn gemeten in 2016 en wat is een reële inschatting van het totaal aantal verkeersbewegingen op Vlugtenburg per jaar?

* Wat is uw beeld van de frequentie van het sluiten van de slagboom en welk effect heeft dit sluiten van de slagboom op de verkeersintensiteiten?

* Wat is de huidige stand van het aantal ontheffingshouders op Vlugtenburg, graag met een historische ontwikkeling per jaar sinds 2014?

* Is het huidige aantal verkeersbewegingen vergunningplichtig onder de natuurbeschermingswet- vergunningen, zo ja: is deze al aangevraagd, zo niet: waarom niet?

* Klopt het dat op ambtelijk niveau bekend is dat er verkeersgevaarlijke situaties zijn veroorzaakt door ontheffingshouders als niet-ontheffingshouders?

* Welke voorschriften gelden voor ontheffingshouders?

* Houden zij zich aan de voorschriften?

* Klopt het dat de ontheffingshouders verplicht zijn de slagboom te sluiten?

* Hoe beoordeelt u de medewerking van de ontheffingshouders aan de voorschriften?

* Hoe denkt u het verkeer op Vlugtenburg tijdens het strandseizoen 2017 te gaan reguleren?

Namens de fractie van     
GroenLinks Westland, 

Ulbe Spaans