Felicitaties voor Ulbe Spaans
Felicitaties voor Ulbe Spaans

Ulbe Spaans wederom lijsttrekker voor GroenLinks Westland

NAALDWIJK - Dinsdagavond 5 september is Ulbe Spaans door de Algemene Ledenvergadering van GroenLinks Westland verkozen tot lijsttrekker voor GroenLinks Westland. Spaans was voorgedragen door de kandidatencommissie en had de steun van het bestuur. “Ulbe heeft de afgelopen periode getoond zich politiek te kunnen onderscheiden. Tekenend is bijvoorbeeld de kwalificatie van de WOS dat GroenLinks - samen met GBW - de meest invloedrijke fractie in de raad is. Er zijn meerdere positieve acties opgezet en de fractie heeft een duidelijk profiel. Wij zijn blij dat hij verder wil,” aldus de voorzitter van de kandidatencommissie, Elco van Noort.

Ook het bestuur is tevreden. “Ulbe is al 8 jaar raadslid en heeft bewezen samen te kunnen werken, te kunnen onderhandelen, maar gaat ondertussen het debat niet uit de weg.” vertelt afdelingsvoorzitter Yvonne Gispen. “Het feit dat er geen tegenkandidaten waren, toont dat de fractie en de actieve leden zijn kandidatuur steunen. Dat blijkt ook uit de unanieme steun voor Spaans tijdens de vergadering vanavond.” 

Ulbe kijkt vooral vooruit: “Ik ben blij en dankbaar voor de steun van de fractie én de leden. Verder heb ik vooral zin in de campagne. Ik kijk er naar uit om met een groeiend team enthousiaste leden GroenLinks in het Westland te presenteren en heb er vertrouwen in dat wij ook hier echt een ander geluid kunnen laten horen.”

Heel GroenLinks Westland kijkt uit naar de gemeenteraadsverkiezingen. “Het is de eerste keer dat we als zelfstandige partij meedoen in het Westland. Het gaat duidelijk goed met GroenLinks, ook in het Westland. We merken dat we groeien, in ledental, maar ook in aantal actieve leden. Hoe zich dat op 21 maart uitbetaald in zetels blijft spannend,” aldus Gispen. “Op dit moment zijn we vooral gefocust op de zoektocht naar kandidaten voor de kieslijst en het schrijven van het verkiezingsprogramma. Daar kunnen we zowel mensen als input voor gebruiken. Dus meld je!”