Wanneer komen onze bomen terug?

Onderstaande bomen dreigen gekapt te worden:
1,35 ha              Schefferkamp              de Lier  
1 boom H. Hoekstraat Wateringen
80+ bomen Burg. Elsenweg Naaldwijk
1 boom Langestraat 's-Gravenzande
84 bomen Noordlierweg de Lier
1 boom Veilingweg de Lier
9 bomen Duinstraat Monster
1 boom Geesterwijckstraat Monster
6 bomen Laan van Glazen Stad Wateringen
1 boom Langestraat 's-Gravenzande
5 bomen Zwartedijk Monster
1 boom Heliotroop 's-Gravenzande
1 boom Hoenderparklaan Kwintsheul

                       

Tot 2012 is er 1 ha bos verdwenen in Westland, zo blijkt uit cijfers van CBS (bron:  www.ArcGis.com, CBS bos ).Die hectare is nooit gecompenseerd. Westland krijgt dus steeds minder bos. Zeker als de bomenkap in dit tempo doorgaat.

GroenLinks Westland vraag het College het volgende:

  • Klopt deze lijst of zijn er nog aanvullingen?
  • Wat is de reden van deze massale bomenkap?
  • Waar worden deze bomen gecompenseerd ?
  • Wanneer worden deze bomen gecompenseerd?
  • Worden er losse boompjes her en der herplant of houdt men rekening met het verstoorde evenwicht en compenseert men op kwaliteit en herstel van verstoord evenwicht?