Scholingsaanbod jeugdige vluchtelingen

Wijk zonder scholen

Door de aantrekkende economie gaan verschillende bouwplannen op korte termijn uitgevoerd worden. Zo ook het plan voor woningbouw in Monster Noord: de planning is dat daar 1200-1500 woningen gebouwd gaan worden de komende jaren. Een mooie plek voor veel jonge gezinnen. Maar zonder plannen voor een school. GroenLinks en VVD Westland willen voorkomen dat deze kinderen met de auto van en naar school gebracht moeten worden. Daarom pleiten we gezamenlijk voor een school in de wijk. Daarover zijn onderstaande vragen gesteld aan het college:

De fracties van VVD Westland en Groen Links denken bij de invulling van de toekomstige school aan een model waarbij alle stromingen binnen het primair onderwijspalet in het Westland aan bod komen. Het heeft de voorkeur om een scholencomplex te bouwen waarin openbaar onderwijs, katholiek onderwijs, protestants-christelijk onderwijs en Montessori onderwijs hun plek vinden, in onderlinge samenwerking. 

Dit alles geeft aanleiding tot het stellen van de volgende vragen: 

1. Is het college bekend dat in de bouwplannen voor 1200-1500 woningen in Monster Noord geen schoolvoorziening is opgenomen? 
2. Hoe denkt het college over het treffen van een schoolvoorziening voor het primair onderwijs in dit gebied? 
3. Wat vindt het college van het voorstel om een zo gevarieerd mogelijk school aanbod in deze wijk neer te zetten, waarbij alle richtingen zoals openbaar onderwijs, katholiek onderwijs, protestants-christelijk onderwijs en Montessori onderwijs vertegenwoordigd zijn, in enige vorm van onderlinge samenwerking?