Nieuws

Kunnen onze scholen duurzamer?

Een aantal Westlandse scholen worden binnenkort bezocht door de Omgevingsdienst Haaglanden (ODH). Deze dienst gaat controleren of er niet te veel warmte en energie verloren gaat uit de schoolgebouwen. Het eindresultaat moet zijn dat deze scholen minimaal aan de Erkende Maatregelenlijst van de ODH dienen te voldoen. Maar het kan altijd beter, volgens de ODH en ook volgens GroenLinks Westland. Zeker omdat Westland zegt de meest duurzame glastuinbouwgemeente van Nederland te zijn. 

Lees verder

De kindertelefoon tussen wal en schip? Hopelijk niet in Westland

GroenLinks Westland maakt zich zorgen over de noodklok die de Kindertelefoon heeft geluid. Op dit moment is de financiering van de Kindertelefoon en van het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ) centraal geregeld, maar door de decentralisatie van de jeugdzorg moeten de Kindertelefoon en het AKJ voor volgend jaar met alle 388 gemeenten afzonderlijke afspraken maken. Dus ook met de Gemeente Westland. Dit is een tijdrovende en kostbare weg. Het risico bestaat dat hierdoor kwetsbare kinderen tussen wal en schip dreigen te raken.

Dit brengt ons tot de volgende vragen:

  • Is het college het met ons eens dat de kindertelefoon en het AKJ een belangrijke voorziening is voor kwetsbare kinderen en hun opvoeders?  Zo niet, waarom?
  • Is het college het met ons eens dat de decentralisatie hier zijn doel voorbijschiet en kwetsbare kinderen het risico lopen tussen wal en schip te raken?
  • Is het handhaven van een centrale financiering voor kindertelefoon en AKJ niet gewoon de beste oplossing voor iedere partij?
  • Kan de provincie deze centrale rol niet beter op zich nemen?
  • Wil het college zich hiervoor gaan inzetten?

Wanneer komen onze bomen terug?

Onderstaande bomen dreigen gekapt te worden:
1,35 ha              Schefferkamp              de Lier  
1 boom H. Hoekstraat Wateringen
80+ bomen Burg. Elsenweg Naaldwijk
1 boom Langestraat 's-Gravenzande
84 bomen Noordlierweg de Lier
1 boom Veilingweg de Lier
9 bomen Duinstraat Monster
1 boom Geesterwijckstraat Monster
6 bomen Laan van Glazen Stad Wateringen
1 boom Langestraat 's-Gravenzande
5 bomen Zwartedijk Monster
1 boom Heliotroop 's-Gravenzande
1 boom Hoenderparklaan Kwintsheul

                       

Lees verder

Is de Sexting-pilot van bureau Halt ook relevant voor Westland?

mobiele telefoon

Sexting, het rondsturen van blootfoto's van leeftijdsgenoten, is een toenemend misdrijf. In het verleden gingen zedenzaken niet naar Halt, maar het Openbaar Ministerie vindt het te zwaar om deze jongeren voor het verspreiden van kinderporno te vervolgen. Een doorverwijzing naar Halt is daarom een goed alternatief. Sexting-zaken zijn vaak wel complex. Halt begint daarom in september met kenniscentrum Rutgers een proef met een speciaal traject voor verspreiders van naaktbeelden. GroenLinks Westland wil van het College weten of Westland meedoet met de pilot.
 

Lees verder