Uitgelicht

De nieuwe fractie. V.l.n.r: Edwin Zaagman, Ulbe Spaans en Marcel Kortekaas

GroenLinks Westland heeft tussen 2012 en 2018 deelgenomen aan de coalitie in gemeente Westland. De eerste jaren onder de koepel Progressief Westland, het laatste jaar zelfstandig als GroenLinks Westland. We hebben de afgelopen jaren veel ervaring opgedaan. 

En wij hebben in deze periode veel bereikt. Klein wil namelijk niet zeggen dat je weinig kunt bereiken. Het gaat vaak om de kwaliteit van je argumenten en je vermogen om te luisteren en mee te denken. En dat kunnen we. En als we groter worden, kunnen we natuurlijk nog meer bereiken. 

GroenLinks Westland staat voor een aantal politieke ideeën, natuurlijk, maar ook voor een mentaliteit. We willen een maatschappij die groen, sociaal en open is. Op deze manier willen we - als kiezer, als lid, als mens, als Westlander - ook zelf in het leven staan. Nooit dogmatisch, maar wel resoluut. En altijd open, met een luisterend oor, altijd open voor argumenten.

Wat hebben we bereikt?

Samen met onze coalitiepartners hebben wij het volgende mogelijk gemaakt:

  • De Westlandpas. Een pas voor iedere Westlander, maar vooral om specifieke doelgroepen te helpen mee te doen aan cultuur, en sport. 
  • Het Leefbos Westland mede op de agenda gezet. Het burgerinitiatief Leefbos Westland hebben wij altijd ondersteund. 
  • De weg naar een Fairtrade gemeente is ingezet. Wij hebben dit geïnitieerd. 
  • Centrumplannen in diverse kernen. Levendige kernen die, ieder op hun eigen schaal, de Westlander iets te bieden hebben.
  • Het leefbaarheidsfonds van 3,5 miljoen. Budget voor groene en leefbare initiatieven. 
  • Duurzaamheidsfonds van 3,5 miljoen. Budget voor duurzame investeringen om Westland duurzamer maken.
  • Schuldenlast fors gedaald. Een gezond huishoudboekje realiseren.
  • Fonds voor kleinschalige culturele initiatieven. Er leven zoveel creatieve ideeën bij de Westlanders die met dit fonds van onderaf gerealiseerd kunnen worden.
  • Duurzaamheidsprogramma voor bestaande woningen.

En nu?

Wij willen een groen Westland, een sociaal Westland en een open Westland. Dat is onze prioriteit de komende vier jaar. Wij hebben hierover vérgaande, uitgesproken plannen. Écht groen, écht sociaal en écht open. Dat is Westland nog lang niet. We zullen ons hiervoor met hart en ziel in de politieke arena inzetten. Daarbij kunnen we de komende vier jaar alle daad- en ideeënkracht, ook van u, gebruiken. Aarzel niet ons te benaderen. Er is veel werk te verzetten.