Art. 42 vragen over toekenning Blauwe Vlag

Westland kreeg een Blauwe Vlag voor o.a. een schoon strand. Maar er zijn veel meer criteria.

Schriftelijke vragen in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad gesteld op 16 juli 2018.

Het strand van Westland voldoet ook in 2018 weer aan de criteria voor de ‘Blauwe vlag’. 

Dit blijkt uit een eerder persbericht van gemeente Westland. Om zich hiervoor te kwalificeren moet de gemeente o.a. voldoen aan de volgende criteria (www.blauwevlag.nl):

• De strandbeheerder dient aan te kunnen tonen dat er minimaal vijf activiteiten op milieueducatiegebied worden geboden. 

• Informatie over kwetsbare natuurgebieden in het kustgebied, met inbegrip van de flora en fauna, moet op een openbare plaats worden opgehangen en worden opgenomen in het informatiemateriaal dat aan toeristen wordt verschaft. Deze informatie dient eveneens te vermelden waar men zich in dergelijke gebieden aan dient te houden.

 

Onze vragen:

-Kunt U de beantwoording op deze criteria waarmee u blijkbaar aangetoond hebt te voldoen beschikbaar stellen aan onze fractie?

Met name zijn wij benieuwd naar het programma dat in de criteria en toelichting genoemd wordt inclusief de actieve participatie met bewoners(groepen) die gezocht dient te worden. –I

-In hoeverre heeft de kustvisie in de aanloop naar het verkrijgen van de Blauwe Vlag een (positieve) rol  gespeeld ?

-Wat is het gevolg voor de toekenning van de blauwe vlag nu de Kustvisie slechts ter kennisgeving is aangenomen door de raad en wethouder Zwinkels slechts van plan is er wat elementen uit te gaan lenen die passen in haar eigen visie?

 

Verder gaf Wethouder Zwinkels aan niet van plan te zijn verdere participatie met bewonersgroepen en andere betrokkenen aan te gaan terwijl dat wel een belangrijk criterium is bij het verkrijgen van de Blauwe Vlag. 

-Voldoet Westland nu wel aan de criteria?

Boven een foto van de verzamelplaats van strandafval bij Ter Heijde. 

De containers staan open en de omgeving is sterk vervuild.

• Bent u bekend met deze situatie?

• Wat is het beleid van gemeente Westland t.a.v. het inzamelen van strandafval en wordt dit beleid, ook op de verzamelplaats, gevolgd?

• Bent u van plan de verzamelplaats, de parkeerplaats en omliggende duinen schoon te maken?

• In hoeverre weegt de reinheid van de verzamelplaats van strandafval ook mee in het verkrijgen van de Blauwe Vlag?

 

 

Namens de fractie van GroenLinks Westland,

 

Ulbe Spaans