Nieuws

Art. 42 vragen waterkwaliteit

Uit de waterkwaliteitsrapportage 2017 van het Hoogheemraadschap blijkt dat de chemische waterkwaliteit licht is verbeterd maar ook dat er normoverschrijdingen zijn van reeds jarenlang verboden stoffen. 
Uit nadere analyse blijkt dat  de concentraties van twee verboden stoffen toch de norm overschrijden: dichloorvos (toelating ingetrokken in 2012) en carbendazim (toelating ingetrokken in 2016). Voor dichloorvos neemt het aantal normoverschrijdingen de laatste jaren zelfs toe! 

Lees verder

Formatieperikelen

De fractie

Formatieperikelen

In de vorige Nieuwsbrief heb ik aangegeven dat de verkenners hun eindrapport hebben gepresenteerd en dat hierover in een extra raadsvergadering gedebatteerd kon worden.In deze raadsvergadering; die op 9 april plaatsvond, werden twee informateurs bekend gemaakt. Oud CDA fractievoorzitter Martin Buitelaar en John Witkamp ( LPF) gaan proberen de door de verkenners genoemde  “knetterrechtse” coalitie van CDA ,LPF, VVD en CU/SGP te realiseren.

Lees verder

Want wat zijn we allemaal ‘groen’!

Want wat zijn we allemaal ‘groen’!

Groen. Groen, groen, groen. Elke Westlandse politieke partij lijkt er haar mond vol van te hebben. In campagnetijd dan wel te verstaan. Het lijkt wel alsof iedereen een groenere leefomgeving in Westland als één van de hoogste prioriteiten ziet. En dat is goed nieuws natuurlijk... als dat echt zo zou zijn. 

Lees verder

Pagina's