Standpunten

Standpunten

Een open Westland

Een open Westland, waarin we ons veilig voelen, we elkaar vertrouwen en waar iedereen welkom is. Waarin Westlanders aan de basis staan van het Westland. Waarin iedereen mee kan praten over elk belangrijk thema en gehoord wordt door de gemeente. Wij staan voor een andere, open bestuurscultuur.