Nieuws

Strandhuisjes in Westland

Geen strandhuisjes langs de Westlandse kust

De Kustvisie voor Westland, waar ondernemers, burgers en andere betrokkenen over hebben meegedacht, werd in de raadsvergadering van 16 oktober wederom afgeschoten. De wethouder geeft aan in november met nieuwe (deel)voorstellen te komen. Tja, dat zet de deur open voor deelvoorstellen van andere partijen!

Lees verder

Art. 42 vragen waterkwaliteit

Uit de waterkwaliteitsrapportage 2017 van het Hoogheemraadschap blijkt dat de chemische waterkwaliteit licht is verbeterd maar ook dat er normoverschrijdingen zijn van reeds jarenlang verboden stoffen. 
Uit nadere analyse blijkt dat  de concentraties van twee verboden stoffen toch de norm overschrijden: dichloorvos (toelating ingetrokken in 2012) en carbendazim (toelating ingetrokken in 2016). Voor dichloorvos neemt het aantal normoverschrijdingen de laatste jaren zelfs toe! 

Lees verder

Formatieperikelen

De fractie

Formatieperikelen

In de vorige Nieuwsbrief heb ik aangegeven dat de verkenners hun eindrapport hebben gepresenteerd en dat hierover in een extra raadsvergadering gedebatteerd kon worden.In deze raadsvergadering; die op 9 april plaatsvond, werden twee informateurs bekend gemaakt. Oud CDA fractievoorzitter Martin Buitelaar en John Witkamp ( LPF) gaan proberen de door de verkenners genoemde  “knetterrechtse” coalitie van CDA ,LPF, VVD en CU/SGP te realiseren.

Lees verder