Art. 42 vragen waterkwaliteit

Uit de waterkwaliteitsrapportage 2017 van het Hoogheemraadschap blijkt dat de chemische waterkwaliteit licht is verbeterd maar ook dat er normoverschrijdingen zijn van reeds jarenlang verboden stoffen. 
Uit nadere analyse blijkt dat  de concentraties van twee verboden stoffen toch de norm overschrijden: dichloorvos (toelating ingetrokken in 2012) en carbendazim (toelating ingetrokken in 2016). Voor dichloorvos neemt het aantal normoverschrijdingen de laatste jaren zelfs toe! 

Uit de waterkwaliteitsrapportage 2017 van het Hoogheemraadschap blijkt dat de chemische waterkwaliteit licht is verbeterd maar ook dat er normoverschrijdingen zijn van reeds jarenlang verboden stoffen. 
Uit nadere analyse blijkt dat  de concentraties van twee verboden stoffen toch de norm overschrijden: dichloorvos (toelating ingetrokken in 2012) en carbendazim (toelating ingetrokken in 2016). Voor dichloorvos neemt het aantal normoverschrijdingen de laatste jaren zelfs toe! 
-Hoe verklaart het college de toename en aanwezigheid van verboden stoffen in het Westlands oppervlaktewater?
-Is het inzetten op “gesprekjes over waterbewustzijn” samen met LTO en Hoogheemraadschap niet een veel te zwak middel als er blijkbaar tuinders zijn die al jarenlang het verboden tuinbouwgif dichloorvos illegaal op het oppervlaktewater lozen?
- Is door de toename van het aantal lozingen van dichloorvos; een middel dat al in 2012 verboden werd, niet duidelijk geworden dat deze gesprekjes hun doel voorbij schieten. 

- Hoe hoog zijn de boetes die bij een geconstateerde lozing van dichloorvos worden afgegeven? 
- Hoe vaak werd hiervoor een overtreding geconstateerd?
- Hoe vaak zijn  hiervoor boetes afgegeven?

Namens de fractie van GroenLinks Westland,
Ulbe Spaans