De fractie
De fractie

Formatieperikelen

Formatieperikelen

In de vorige Nieuwsbrief heb ik aangegeven dat de verkenners hun eindrapport hebben gepresenteerd en dat hierover in een extra raadsvergadering gedebatteerd kon worden.In deze raadsvergadering; die op 9 april plaatsvond, werden twee informateurs bekend gemaakt. Oud CDA fractievoorzitter Martin Buitelaar en John Witkamp ( LPF) gaan proberen de door de verkenners genoemde  “knetterrechtse” coalitie van CDA ,LPF, VVD en CU/SGP te realiseren.

In de vorige Nieuwsbrief heb ik aangegeven dat de verkenners hun eindrapport hebben gepresenteerd en dat hierover in een extra raadsvergadering gedebatteerd kon worden. In deze raadsvergadering; die op 9 april plaatsvond, werden twee informateurs bekend gemaakt. Oud CDA fractievoorzitter Martin Buitelaar en John Witkamp ( LPF) gaan proberen de door de verkenners genoemde  “knetterrechtse” coalitie van CDA ,LPF, VVD en CU/SGP te realiseren.

Ik ontving afgelopen week van deze informateurs een brief  met het verzoek om punten aan te leveren voor een breed gedragen coalitie. In die brief werden wel een viertal voorbehouden gemaakt ten aanzien van de aangedragen punten:

1. Opnemen in het akkoord, omdat het aangedragen punt aansluit bij de door de formerende partijen geformuleerde ambities;

2. Opnemen in het akkoord, omdat het punt als waardevolle toevoeging wordt gezien;  

3. Niet opnemen in het akkoord, omdat het punt strijdig is met de door de formerende partijen geformuleerde ambities;

4. Het punt voorleggen aan de gemeenteraad, omdat het als waardevol wordt gezien maar niet direct past bij de ambities. Het is vervolgens aan de raad om tot een gezamenlijke afweging te komen, waarna het punt al dan niet (eventueel gewijzigd) zal worden toegevoegd aan het akkoord. 

 

Na overleg met fractie en interim voorzitter heb ik de volgende reactie afgegeven:

 

Geachte informateurs,

Beste Martin 

Beste John,

Dank voor de mogelijkheid om punten voor het coalitieakkoord in te brengen.

GroenLinks Westland zal daar geen gebruik van maken.

Wij hebben een zorgvuldig samengesteld; samenhangend programma om Westland groener, socialer en meer open te maken. ( www.westland.groenlinks.nl )

Het losweken van (separate) punten uit ons programma doet afbreuk aan die samenhang. 

GroenLinks Westland is er niet op uit om “puntjes binnen te halen”.

Bovendien bestaat de mogelijkheid ( zoals door u is aangegeven) dat de aangedragen punten niet worden gehonoreerd of worden aangepast , hetgeen nog meer afbreuk zou kunnen doen aan de voor het Westland zo noodzakelijke samenhang. Dat vinden wij enerzijds niet in het belang van Westland en doet het anderzijds afbreuk aan ons programma.

 

Wij zullen de mogelijke coalitie positief-kritisch tegemoet treden en ieder voorstel zorgvuldig wegen met ons programma als ijkpunt.

Ik wens u veel succes met uw werkzaamheden.

In een volgende nieuwsbrief informeer ik jullie over het verdere verloop van de coalitievorming.

Ulbe 

0624686343