Strandhuisjes in Westland
Strandhuisjes

Geen strandhuisjes langs de Westlandse kust

De Kustvisie voor Westland, waar ondernemers, burgers en andere betrokkenen over hebben meegedacht, werd in de raadsvergadering van 16 oktober wederom afgeschoten. De wethouder geeft aan in november met nieuwe (deel)voorstellen te komen. Tja, dat zet de deur open voor deelvoorstellen van andere partijen!

Daarom hebben Westland Verstandig, GroenLinks, D66, PvdA en CDA een motie ingediend tegen het plaatsen van strandhuisjes in Westland. En dat voorstel werd tijdens de raadsvergadering met een meerderheid aangenomen. 

Zo blijft het strand van iedereen, en worden ook de duinen niet aangetast door draaiwinden rondom dit soort bebouwing. Mooi nieuws, toch?!

De volledige tekst van de motie vind je hieronder. 

 

Motie niet toestaan strandhuizen langs de Westlandse kust

De Raad van de Gemeente Westland in vergadering bijeen op 16 oktober 2018;

Overwegende:

dat voorafgaande de verkiezingen de meerderheid van de Raad zich erover uitgelaten heeft om geen strandhuizen langs de Westlandse kust in welke vorm, in welke aantallen en op welke plaats dan ook, toe te staan;

dat doordat de integrale Kustvisie niet is vastgesteld, nog steeds geen absolute duidelijkheid is, te meer nu in het Westlandprogramma weer gesproken wordt over bebouwing op de kust waarbij niet duidelijk is wat nu precies de bedoeling is;

dat de Raad dan ook nogmaals uitspreekt dat geen strandhuizen in welke vorm, in welke aantallen en op welke plek dan ook, worden toegestaan langs de Westlandse kust, dat wil zeggen niet op het strand en niet in de duinen;

Spreekt uit:

Dat de Raad tegen de bouw van strandhuizen is in welke vorm, in welke aantallen en op welke plaats op het strand en in de duinen dan ook.

Gaat over tot de orde van de dag.

 

Namens de fracties van:

 

Westland Verstandig             GroenLinks Westland                   PvdA Westland          

Peter Duijsens                      Ulbe Spaans                                     Nico de Gier   

 

CDA Westland                      D66 Westland

Jenny Vermeer                      Benjamin Hofland