GroenLinks Westland en CDA Westland werken samen op onderwijsachterstandenbeleid.

GroenLinks Westland en CDA Westland werken samen op onderwijsachterstandenbeleid.

De fracties van CDA Westland en GroenLinks Westland stellen gezamenlijk vragen over het onderwijsachterstandenbeleid. Uit eerder gestelde vragen bleek dat het percentage doelgroepkinderen een dalende trend liet zien. 
Beide fracties vragen zich af hoe de middelen worden ingezet.
Olga Strik (CDA Westland):  “Ik wil duidelijkheid over de inzet van de middelen in het Westland zodat de Westlandse jeugd hier zo veel mogelijk van kan profiteren”. Ulbe Spaans (GroenLinks Westland ) vult aan: “Met deze middelen kunnen we kwetsbare kinderen een duwtje in de rug geven!” De fracties van CDA Westland en GroenLinks Westland werken graag samen om dit belangrijke  onderwerp verder te krijgen.
Op 26 november worden de vragen in de commissie Maatschappelijke OmgevingO behandeld.